Proje

İran Türkiye Avrupa Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (ITE) ile İran ve Türkmenistan kaynaklı doğal gazın Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırılması amaçlanmaktadır.

İran doğal gazının Türkiye üzerinden transit geçişi için “Mutabakat Tutanağı” 17 Kasım 2008 tarihinde imzalanmıştır. Projenin yaklaşık uzunluğu yaklaşık 5.000 km olup, boru hattı Güzergahının Türkiye içerisindeki uzunluğu 1789 km’dir.

Proje ile Avrupa’ya taşınacak yıllık gaz miktarı 35 Milyar m3 olarak belirlenmiştir. Ağustos 2011 tarihinde başlanan proje çerçevesinde, Türkiye ‘nin ihtiyaç duyması halinde boru iletim hattından Türkiye ‘nin gaz sağlayabileceği maddesi de yer almaktadır.

Turang Transit Taşımacılık A.Ş; İran ve Türkmenistan kaynaklı doğal gazın Türkiye üzerinden Almanya’ya kadar boru hattı vasıtası ile iletilmesi için İran Bazargan/Doğu-beyazıt sınırı ile İpsala Edirne/Yunanistan sınırı arasındaki kısmı inşa etmek amacıyla 26.08.2010 tarih ve 2010/882 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Petrol Kanunu’nun 6 ve 83 üncü maddelerince 30 yıl süre ile BB/TRG/4476 hak sıra numaralı “Doğal Gaz Boru Hattı Belgesi” ‘ni almıştır.

ITE Doğal Gaz Boru Hattı Projesi Türkiye kısmı; Türkiye İran sınırından başlayarak sırasıyla Ağrı, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, İpsala/Edirne Yunanistan sınırına kadar olacaktır.

PROJENİN AMACI

Dünya enerji tüketiminde toplam enerji miktarının
%36,4’ünün petrol,
%23,49’unun doğal gaz;
%27,8’inin kömür;
%5,95’inin nükleer ve
%6,35’inin de hidrolik kaynaklardan karşılandığı bilinmektedir.

Ülkelerin gelişmişlik durumunu yansıtan enerji talebini belirleyen üç temel faktör olarak nüfus artışı, ekonomik kalkınma ve teknolojideki ilerleme sayılabilir.

Dünya nüfusundaki artış ve teknolojik gelişmeler, enerji tüketiminin de her yıl artacağını göstermektedir. Doğalgazda ispatlanmış rezerv toplamı 187,6 trilyon m3, üretim ise 3,193 trilyon m3 tür. Dünyanın en hızlı büyüyen enerji piyasalarından birini teşkil eden Avrupa, aynı zamanda dünyanın en büyük doğalgaz pazarıdır. Avrupa doğal gaz arzı, doğuda Rusya Federasyonu, güneyde Cezayir ve kuzeybatıda Norveç’ten sağlanmaktadır.

UluslarArası Enerji Ajansı’nın (IEA) tespitlerine göre, 2030 yılında Avrupa’ya Rusya’dan ilâve 79 milyar, Orta Asya’dan 51 milyar, Ortadoğu’dan 157milyar, Batı ve Kuzey Afrika’dan 136 milyar ve Trinidad +Tobago’dan (LNG) 18 milyar m3 olmak üzere toplam 441 milyar m3/yıl ilâve doğalgaz alımı gerekecek ve ITE Projesinin hayata geçmesiyle birlikte, Hazar ve Orta Asya bölgeleri ile Ortadoğu’da üretilecek gazın AB pazarına boru hatları ile ulaştırılmasında Türkiye tabii bir koridor teşkil edecektir.

TÜRKİYE’NİN KAZANCI

Dünya petrol rezervlerinin yaklaşık %65’ine, doğal gaz rezervlerinin de %70’ine sahip ülkelere ve bölgelere komşu olan Türkiye, coğrafi konumu ile bu rezervlerin sahibi üretici ülkelerle, önemli tüketici ülkelerin çoğu arasında bir koridor özelliği taşımaktadır.

İran Türkiye Avrupa Doğal Gaz Boru Hattı Projesi ile Türkiye’nin ihtiyaç duyması halinde hattan doğal gaz temin etmesi, Türkiye’ye gaz ithalatında daha rahat bir hareket alanı sağlayacak ve Doğalgaz fiyatlarının belirlenmesini olumlu yönde etkileyecektir.

Proje kapsamında Türkiye’nin doğalgaz geçiş ücretinden elde edeceği gelirin yanı sıra, ülkemizde faaliyet gösteren özel şirketlerin uluslararası nakliye ve ticaret hacmini artıracaktır. Bu durum ülkemizin vergi gelirlerine de büyük oranda katkı sağlayacaktır.

Enerji ithalatçısı batı ile enerji zengini doğunun Türkiye üzerinden geçen boru hatlarıyla birbirine bağlanması, Türkiye üzerindeki Doğu-Batı arası enerji koridorunu güçlendirecektir. Türkiye bu özelliği ile sosyoekonomik kalkınmasında ve Jeopolitik öneminin artmasında çok önemli bir avantaj yakalayacaktır.

Bu proje AB üyelik surecinde Türkiye ‘nin rekabet ve pazarlık gücünü artıracağı gibi ticaret yoluyla iki taraf arasında var olan güven bunalımı aşılarak benzeri politik ve siyasi bir takım sorunların çözümüne de katkı sağlayacaktır.

Proje, hayata geçirilmesiyle birlikte Avrupa’daki yüksek ve devinimli enerji fiyatlarının sabitlenmesinde, piyasa parametrelerinin daha şeffaf hale gelmesinde ve Avrupa’nın büyüyen enerji talebinin karşılanmasında bir hayat damarı olacaktır.

Bu durum Türkiye ‘nin konumunu ekonomik ve siyasi yönden daha güçlü kılacaktır.

Türkiye, Avrupa ile İran arasında bir enerji köprüsü görevi görerek bu hatlar üzerinden transit ücret ve vergi kazancı elde etmesi yanında, projenin yapımı ve inşaatında ihtiyaç duyulan iş gücü ile istihdamına ciddi katkılar sağlayacaktır.

Üçüncü bin yıla girilen günümüzde doğu-batı arasındaki enerji koridorunda Türkiye’nin güçlü bir konuma sahip olması, ekonomik alanda daha hızlı bir şekilde büyümesini de beraberinde getirecek, ekonomik alanda büyüme, politik ve siyasi alanda daha güçlü bir Türkiye yaratacaktır.