Çevresel İlkelerimiz

ITE Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nde inşaat aktiviteleri başlamadan önce, proje kapsamında fiziki ve biyolojik çevreyle insan yaşamı üzerindeki tüm olası etkilerinin detaylı bir şekilde araştırılmasını, raporlanmasını, olumsuz etkilerin mümkün olduğu kadar azaltılmasını ve yönetilmesini hedefleyen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte FEED çalışmaları kapsamında ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan “ÇED Olumlu Belgesi” alınmıştır.

Ayrıca projenin uluslararası niteliği de göz önüne alınarak “Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Raporu” (ÇSED) çalışmaları da tamamlanmıştır.